ดาวน์โหลดเอกสาร

    เอกสารที่นำมาให้ดาวน์โหลด ได้เขียนขึ้นเองเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและร่วมเขียนขึ้นเพื่อตีพิมพ์ให้กับหน่วยงานเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียน หากดาวน์โหลดเอกสารแล้วขอความกรุณาลงความคิดเห็นต่อเอกสารฉบับนั้น ๆ ด้วยเพื่อจะนำไปปรับปรุงให้เอกสารดียิ่งขึ้นต่อไป
 
    เอกสารการติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน ได้จัดทำเป็นชุดฝึกอบรมสำหรับโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ใช้ในการฝึกอบรมให้กับครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายในโรงเรียน เป็นหลักสูตรอบรมใช้เวลา 3 วัน โดยมีแผ่นโปรแกรมลินุกซ์ซิส และแผ่นระบบการจัดการเรียนการสอน 6 แผ่น DVD ต้นฉบับในการประกอบเป็นสื่อการอบรม หากผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาและขอสำเนาแผ่นดังกล่าวจากโรงเรียนในโครงการได้ แสดงความคิดเห็นต่อเอกสาร
 

การติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน

 • 5.pdf   2368กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 05:21 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 3)
  ‎หน่วยที่ 5 การตรวจสอบระบ‎
 • 4.pdf   2759กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 05:17 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 2)
  ‎หน่วยที่ 4 การติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอน‎
 • 3.pdf   2850กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 04:52 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 2)
  ‎หน่วยที่ 3 การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเพื่อใช้งาน‎
 • 2.pdf   1243กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 04:49 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 2)
  ‎หน่วยที่ 2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย‎
 • 1.pdf   660กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 04:49 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 2)
  ‎หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ชุดฝึกอบรม
         เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร Network&Google Application ให้กับโรงเรียน Mega Project 2007-2009  แสดงความคิดเห็นต่อเอกสาร

การติดตั้ง Windows 2003 Server

 • 4.pdf   365กิโลไบต์ - 4 พ.ค. 2552 05:48 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 1)
  ‎เอกสารลำดับที่ 4 NAT การแชร์อินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องลูกข่ายด้วย windows 2003 server‎
 • 3.pdf   578กิโลไบต์ - 4 พ.ค. 2552 05:47 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 1)
  ‎เอกสารลำดับที่ 3 DHCP การแจกไอพีแอดเดรสให้กับเครื่องลูกข่ายด้วย windows 2003 server‎
 • 2.pdf   761กิโลไบต์ - 4 พ.ค. 2552 05:46 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 1)
  ‎เอกสารลำดับที่ 2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย Windows 2003 Server Standard Edition‎
 • 1.pdf   1301กิโลไบต์ - 4 พ.ค. 2552 05:44 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 1)
  ‎เอกสารลำดับที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม Virtual Box เพื่อจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์‎
แสดง 4 ไฟล์จากหน้า network&gg-app
หน้าเว็บย่อย (1): BwD สู่การทำผลงานวิชาการ
Comments