ชุดฝึกอบรม

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย  660 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 มี.ค. 2552 04:49 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หน่วยที่ 2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย  1243 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 มี.ค. 2552 04:49 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หน่วยที่ 3 การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเพื่อใช้งาน  2850 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 มี.ค. 2552 04:52 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หน่วยที่ 4 การติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอน  2759 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 26 มี.ค. 2552 05:17 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
หน่วยที่ 5 การตรวจสอบระบ  2368 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 26 มี.ค. 2552 05:21 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
Comments