อบรมโรงเรียน Mega Project

โพสต์9 พ.ค. 2552 05:33โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2552 06:01 ]
7-10 พฤษภาคม 2552 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรโครงการ Mega Project ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1,4 และ 5 จำนวน 70 ท่าน การอบรมเป็นไปด้วยดี ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจจริงในการฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และการบริหารจัดการองค์กรด้วย Google Applications โดยใช้สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมราชธานี สพท.อบ. 1
 
 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมNetwork&googleApp

 
 
แผนที่เข้ารับการอบรม
 
Comments