อบรมการสร้าง blog

โพสต์7 ก.พ. 2552 22:33โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2552 03:36 ]
8 กุมภาพันธ์ 2552 มีโอกาสได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับสมาชิกผู้สนใจสร้าง blog ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 เป็นหลักสูตรเร่งรัดภายในครึ่งวัน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมี blog เป็นของตนเองโดยอยู่ภายใต้โดเมนเนมเดียวกัน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

Comments