World-Class School

โพสต์8 มี.ค. 2553 05:31โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
2-5 มีนาคม 2553 ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อวางแผนการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร ให้กับโครงการ World-Class School Project ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 โรงเรียน คณะทำงานได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารโครงการ ตลอดจนพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ปฏิทิน สปรีดชีต เพื่อเชื่อใโยงฐานข้อมูลให้เข้ากับเว็บไซต์ และได้ร่วมกันเป็น เว็บมาสเตอร์ ทุกคนที่เป็นคณะทำงานในครั้งนี้ โดยมี สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


Comments