วันครู 2553

โพสต์14 ม.ค. 2553 06:16โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ผมนายอานนท์ วงศ์วิสิษฏ์รังสี ขอกราบคารวะ ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามาตั้งแต่ประถมศึกษา ที่ โรงเรียนบ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อ.กันทรลักษ์ มัธยมศึกษา โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยครูอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุก ๆ ท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูง
Comments