เทคนิค BwD สู่การทำผลงานวิชาการ

โพสต์23 พ.ค. 2552 00:17โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2552 19:20 ]
23-24 พฤษภาคม 2552 มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "การเติมเต็มศักยภาพด้านการคิดแก่ผู้เรียนด้วยเทคนิค BwD สู่การทำผลงานวิชาการ" ณ สำนักพิมพ์ประสานมิตร ซ.พัฒนาการ 44 กทม. โดยมี ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล และ อ. สมเกียรติ ประดิฐพร เป็นผู้ให้ความรู้
   เย็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 ร่วมรับประทานอาหารที่ร้าน "บึงวาปี" แถวศรีนครินทร์ เป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างดี อาหารอร่อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นกันเอง
Comments