Symposium ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์20 ก.ย. 2554 09:32โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
18-20 กันยายน 2554 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ดำเนินการจัดงาน Symposium ขึ้นในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการนำเสนอผลงานของโรงเรียนในโครงการ และการนำเสนอหัวข้อ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา และ Connecting Classroom มีโรงเรียนในสังกัด สพม. 19-33 เข้าร่วมในการนำเสนอในครั้งนี้


WebRep
Overall rating
 
Comments