Social Network สพม.5

โพสต์31 ส.ค. 2554 02:12โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2554 18:47 ]
  
    
วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554 ได้มีโอกาส เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5 จำนวน 65 ท่าน ในหัวข้อเรื่อง Social Network เพื่อการจัดการเรียนการสอน ด้วย Google Apps ณ ห้องชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมć
index.pptx
(955k)
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,
31 ส.ค. 2554 23:19
Comments