โรงเรียนในฝัน & ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

โพสต์28 ก.ค. 2552 23:22โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2552 23:36 ]
24-28 กรกฎาคม 2552 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 และ 2 กับผู้บริหารโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
     เดินทางร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์พาหนะเดินทางจาก สถานีตำรวจกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก โดยรถตู้ (ขนาดใหญ่) พร้อมคนขับ คือ พี่จ่าประภาส และพี่จ่าประสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณพี่ทั้ง 2 ท่าน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาที่ได้ให้ความกรุณา
Comments