Pro | Engineer Wildfire 4

โพสต์1 เม.ย. 2552 23:29โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2552 01:47 ]
ได้ร่วมเป็นคณะผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรม Pro | Engineer กับพี่ ๆ น้อง ๆ ชาว สพฐ. โดยผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้มาจากบริษัท PTC ซึ่งเป็นบริษัทที่มอบซอฟต์แวร์ให้กับ สพฐ. เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับบมัธยมศึกษาตอนปลาย การอบรมใช้เวลา 4 วัน และคณะผู้เข้ารับการอบรมได้ดำเนินการผลิตเอกสารชุดฝึกอบรมอีก 2 วัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เพราะผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่จะมีความเป็นกันเอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

Comments