ประเมินกลยุทธ์ 2554

โพสต์20 ก.ย. 2554 09:22โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2554 09:30 ]
15-16 กันยายน 2554 มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะติดตามการประเมินกลยุทธ์ ในสหวิทยาเขตที่ 4 โดยวันที่ 15 กัยายน 2554 ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนอ่างศิลา และโรงเรียนสิรินทรรัชมังคลาภิเษก และในวันที่ 16 กันยายน 2554 ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนตาลสุมพัฒนาและโรงเรียนเชียงแก้วประชาสรรค์ ตลอดการเยิี่มชม ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากท่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ 
WebRep
Overall rating
 
Comments