พัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่

โพสต์30 มี.ค. 2553 21:07โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
โครงการจัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ เป็นความร่วมมือของศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 โดยการนำทีมของ ดร.อังกูล สมคะเนย์ หัวหน้ากลุ่มนิเทศการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา
Comments