พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์สัญจร

โพสต์18 ก.ย. 2552 19:20โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2552 23:48 ]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการสิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2552 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบราชธานี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านดังนี้ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผศ.จิณณวัตร ปะโคทัง ผศ.สมควร โพธิ์ทอง อ.จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร รศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ ผศ.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง

       ในการนี้ได้รับความรู้เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรในด้านการวิจัยได้เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณผู้จัดที่ได้จัดทำโครงการดี ๆ ให้กับศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ครับ

Comments