พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่

โพสต์11 ก.ค. 2553 21:08โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2553 18:45 ]
8-13 กรกฎาคม 2553 ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับการฝึกอบบรม ศึกษานิเทศก์แกนนำการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ ณ โรงแรมอิมพัเรียล ควีนปร์าค สุขุมวิท 22 โดยได้รับความรู้่ด้าน ID Plan แผนการนิเทศ เค้าโครงวิจัย ตลอดจน ICT ในการนิเทศ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ได้มาให้ความรู้เช่น ดร.ปัญญา แก้วกรียูร ดร.ดิเรก พรสีมา รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ รศ.ดร.นิภา ศรีไพโรจน์ รศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา โดยมี ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ


Comments