NetBook&OBEC LMS

โพสต์23 ก.พ. 2553 22:50โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2553 06:23 ]
 NetBook โครงการนำร่องที่นำ NetBook ให้กับโรงเรียนใน 5 เขตพื้นที่การศึกษานำร่อง และนำโปรแกรม OBEC LMS เข้าไปใช้ในโรงเรียน ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนั่งฟังและเข้ารับการอบรมกับเขตนำร่อง (แต่เราไม่เกี่ยว) ได้รับความรู้จากคณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เป็นอย่างดี และต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้โอกาสได้เข้าร่วมงานในครั้งนี่ครับ

Comments