Lab School Project - พัทยา

โพสต์8 มี.ค. 2553 05:23โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2553 ศูนย์แม่ข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) จัดประชุมสัมมนาที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนากับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนแผนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เครือข่าย

  อากาศร้อนพอสมควร คนเข้าประชุมเกือบ 2000 คน มีการรับฟังการบรรยายจาก รองเลขาธิการ ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม ผอ.สำนักวิชาการ และ ผอ.สพท.นนทบุรี เขต 1Comments