ขึ้นสอบ -IS

โพสต์3 ต.ค. 2552 00:35โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2552 23:46 ]
3 ตุลาคม 2552 ได้มีโอกาสขึ้นสอบ IS เรื่อง ชุดฝึกอบรมการใช้ Google Applications สำหรับเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ และ อ.ทศพร สาธรวิศิษฏ์ การดำเนินการสอบเริ่มตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น

Comments