แก้ไขเอกสาร Pro/ENGINEER

โพสต์18 มิ.ย. 2552 02:42โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2552 03:31 ]
18-19 มิถุนายน 2552 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ ต้นฉบับเอกสาร Pro/ENGINEER ก่อนนำเข้าสำนักพิมพ์เพื่อตีพิมพ์แจกให้กับโรงเรียน ใช้ห้องพิเศษของโรงแรมริเวอร์ไซด์ ชั้นที่ 4 ห้อง 425 บรรยากาศห้องทำงานสามารถมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้งานดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว

     ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ศึกษานิเทศก์ และครูผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม ช่วงเย็นวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ เรือริเวอร์ไซด์
Comments