ดูงานประชาสัมพันธ์ ร้อยเอ็ด 1

โพสต์14 มิ.ย. 2552 19:47โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2552 19:53 ]
11 มิถุนายน 2552 ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับคณะประชาสัมพันธ์ สพท.อบ.. เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกอบด้วยรอง ผอ.สพท. นายมนตรี ธนคุณ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ถึงร้อยเอ็ด 11.00 น. ได้รับการต้อนรับจาก ผอ.สพท.ร้อยเอ็ด 1 นายสมเกียรติ พื้นแสน กับคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

Comments