จัดอบรม OBECLMS

โพสต์11 ส.ค. 2553 22:43โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2553 21:35 ]
9-13 สิงหาคม 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดอบรมระบบ OBECLMS จึงได้ประสานงานให้ คุณอุนารัตน์ ลาผ่าน คุณอมรา ทิณพัฒน์ ได้ดำเนินงานประสานกับผู้เข้ารับการอบรม โดยคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าโครงการ CL 20 จำนวนทั้งสิ้น 24 โรงเรียน และได้เชิญวิทยากรแกนนำของ สพฐ. ได้แก่ นายมหิศธร ชุมแสง และนายสมเกียรติ โกศรานนท์ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. ได้มาตรวยเยี่ยมคือ คุณ เปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย

แบบประเมินผลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ OBECLMS

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม


Comments