ข่าวนายอานนท์

 • Social Network - สสค.เบ็ญจะมะมหาราช วันที่ 26-29 มีนาคม 2555 สสค.ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ดำเนินการจัดอบรมทักษะการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ โดยมีคณะโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 5 โรงเร ...
  ส่ง 4 เม.ย. 2555 08:21 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
 • Social Network - สพม.27 27-29 กันยายน 2554 ได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเแลี่ยนเรียนรู้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหว ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2554 01:43 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
 • Symposium ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18-20 กันยายน 2554 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ดำเนินการจัดงาน Symposium ขึ้นในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการนำเสนอผลงานของโรงเรียนในโครงการ และการนำเสนอหัวข้อ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา และ ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2554 09:36 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
 • ประเมินกลยุทธ์ 2554 15-16 กันยายน 2554 มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะติดตามการประเมินกลยุทธ์ ในสหวิทยาเขตที่ 4 โดยวันที่ 15 กัยายน 2554 ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนอ่างศิลา และโรงเร ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2554 09:30 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
 • Social Network - เบ็ญจะมะมหาราช 7-8 กันยายน 2554 มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนกับคณะครูอาจารย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยมีการประชุมเชิงปฏิบ ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2554 05:00 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คู่มือติดตั้งระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน

 • 5.pdf   2368กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 05:21 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 3)
  ‎หน่วยที่ 5 การตรวจสอบระบ‎
 • 4.pdf   2759กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 05:17 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 2)
  ‎หน่วยที่ 4 การติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอน‎
 • 3.pdf   2850กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 04:52 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 2)
  ‎หน่วยที่ 3 การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเพื่อใช้งาน‎
 • 2.pdf   1243กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 04:49 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 2)
  ‎หน่วยที่ 2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย‎
 • 1.pdf   660กิโลไบต์ - 26 มี.ค. 2552 04:49 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เวอร์ชัน 2)
  ‎หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ชุดฝึกอบรม

ปฏิทินปฏิบัติงาน ‎(อานนท์)‎


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Free Ware
คู่มือการใช้โปรแกรม